Formació: Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut
577
post-template-default,single,single-post,postid-577,single-format-standard,elision-core-1.0.8,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,qode-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Formació: Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut

  |   Actualitat, Agenda
Educació i Acció Transformadora per a l’equitat de gènere en el dret a la salut
Organització: Farmamundi
Data inici: Dijous, 23 Gener 2020
Data final: Dijous, 16 abril 2020
Data final inscripció: Diumenge, 19 Gener 2020
Dies de la setmana: Cinc dijous presencials
Franja horaria: 13.00-15.00
Adreça: ETP XAVIER Avenida Francesc Cambo, 12, 08003 Barcelona
Dades de contacte: catalunya@farmamundi.org

 

1.- TENS .xtec ?

2.- T’INTERESSA aprofundir sobre les relacions i rols de gènere ?

3. VOLS, a partir d’una revisió personal, millorar les relacions de gènere i gestió d’emocions a l’aula i el claustre ?

Si has contestat SÍ a les tres preguntes, potser t’interessa la nostra proposta formativa, reconeguda pel Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella.

Codi Activitat xtec:  1010551101

 

QUÈ ?

20 hores de formació: 10 presencials i 10 personals.

Cal una assistència del 80% de les sessions per rebre les hores de formació del Centre de Recursos Pedagògics.

Posarem en joc el bagatge de les persones participants en la formació per tal de fomentar el seu apoderament i el seu paper actiu en la transformació social i cultural del seu entorn.

La formació posa en el centre, i entre d’altres valors com el respecte, la igualtat, la diversitat i l’autonomia personal, a partir de les experiències personals, promovent la pràctica reflexiva per aconseguir aprenentatges significatius.

COM ?

Metodologies vivencials i participatives que parteixen d’una revisió personal, entenent l’aprenentatge com un procés complex que va més enllà de la transmissió de continguts conceptuals.

Protagonisme del professorat, doncs la seva implicació, col·laboració i coneixements són indispensables per al bon desenvolupament d’un projecte coeducatiu adaptat a les necessitats concretes del seu centre.

Visió àmplia de la idea d’igualtat de gènere que inclou la diversitat sexual i de gènere com a eina per prevenir en sentit ampli, totes les desigualtats i violències de gènere, incloent la violència masclista, la homolesbo-transfòbia i inclús el propi sistema de gènere.

Continguts diversos i adaptables, sempre dirigits a promoure un canvi dels valors, actituds i comportaments masclistes, heteronormatius, cisnormatius, misògins i androcèntrics en què es sustenten les desigualtats de gènere i les violències associades.

AMB QUI ?

COLECTIVO DE MUJERES DE MATAGALPA amb una destacada expertesa i professionalitat en l’impuls de processos de creació col·lectiva amb metodologies participatives enriquides per l’anàlisi feminista, el psicodrama i el teatre social que incorporem la subjectivitat, la part emocional, el cos i la creativitat com a elements de treball i transformació.

Promou de manera particular processos grupals en base a l’aportació de cadascuna de les persones participants, l’intercanvi de sabers, vivències, emocions, pràctiques i anàlisi crítica, treballant amb la integralitat de la persones per construir nous sabers i accions col·lectives.

FARMAMUNDI amb àmplia experiència en projectes d’Educació per al Desenvolupament, i en concret en Aprenentatge i Servei, així com en la temàtica del dret a la salut i, en el condicionat de gènere en la salut.

 

OBJECTIUS:

o   Formar professionals de l’educació en l’àmbit de la sexualitat integral i integradora

o   Aprendre a identificar/detectar els diferents estereotips de gènere i les diferents manifestacions de la violència que es donen a la nostra societat

o   Revisar les pre-nocions adquirides en la pròpia socialització de qui hi participa

o   Incorporar la perspectiva de gènere com una eina transformadora en la tasca educativa de les i els professionals

o   Analitzar els referents en matèria de sexualitat a l’abast dels adolescents: internet, xarxes socials, mitjans de comunicació

MÉS:

  • La formació té com a referent Pablo Freire, treballant processos participatius, que impliquin a la persona, per a la transformació de problemes i situacions d’injustícia.
  • Les sessions seran actives i participatives, utilitzant el grup i l’experiència com a eina d’aprenentatge.
  • La part pràctica es basarà en un treball corporal i elements propis del teatre social i el teatre espontani.
  • La formació té com a base l’anàlisi feminista incorporant la subjectivitat i les emocions com punts de partida de la transformació.
  • Tindrà cura de la integritat de les persones a partir de les aportacions, habilitats, actituds i emocions.
  • Es vetllarà per crear un espai de trobada i de co-visió entre les persones participants per comprendre i reelaborar tant les situacions al voltant de les  violències masclistes generades a l’aula, com la pròpia gestió de les emocions trobades, cercant crear consciencia sobre el context.
  • Inclou la presentació d’una memòria de l’observació a l’aula o al claustre per avançar en la presa de consciència i capacitat de transformació des d’una perspectiva de gènere.