Alertem de l’afectació al medi ambient dels residus de medicaments i material sanitari
1372
post-template-default,single,single-post,postid-1372,single-format-standard,elision-core-1.0.8,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,qode-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Alertem de l’afectació al medi ambient dels residus de medicaments i material sanitari

  |   Actualitat, Destacats, Informes
  • Medicaments, materials de protecció personal o altres productes sanitaris, com a tovalloletes, estan sent llançades al vàter de les llars, una de les vies d’entrada d’aquests residus a les aigües i al medi ambient.
  • L’ús massiu de guants i mascaretes d’un sol ús durant la pandèmia per la COVID-19 ha impactat greument sobre el medi ambient. Davant això, Farmamundi recomana, en la desescalada, prioritzar la utilització de mascaretes reutilitzables i limitar l’ús de guants d’un sol ús a favor de l’aplicació de solucions hidroalcohòliques o gels desinfectants.
  • La campanya “Dóna positiu en medi ambient” pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la gestió del medicament com a residu.

Farmamundi hem publicat l’informe ‘‘Gestió dels residus de medicaments i material sanitari. Estat de la qüestió a l’àrea metropolitana de Barcelona”, fruit d’una recerca realitzada en col·laboració amb Arda Gestió i Estudis Ambientals. L’informe presenta els resultats d’una diagnosi del sistema actual de gestió dels residus de medicaments i de la incidència de l’increment de generació de material sanitari d’un sol ús derivat de la pandèmia de COVID-19. L’estudi s’ha centrat en l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

L’impacte dels residus de medicaments ja s’ha manifestat de manera evident en els entorns fluvials, segons l’informe, causant efectes crònics sobre els organismes aquàtics i arribant als humans, a través de la ingesta d’aliments afectats. Les principals causes de l’entrada al medi ambient d’aquests productes farmacèutics són dos: d’una banda, residus de fàrmacs d’origen domèstic estan arribant a les aigües a través del lavabo o el vàter o les escombraries de les llars. D’altra banda, aquests fàrmacs no s’estan degradant completament en les estacions de depuració d’aigües residuals.

Els vàters, una de les vies d’entrada dels residus de fàrmacs al medi aquàtic

Alertem que la normativa vigent en matèria de residus només considera residus sanitaris els que es generen als hospitals i centres d’atenció primària. No obstant això, els medicaments no utilitzats o caducats en les llars formen part del conjunt de residus perillosos d’origen domèstic per als quals caldria establir sistemes de recollida específics amb l’objectiu d’evitar danys per a la salut humana i el medi ambient. Segons un estudi realitzat a Alemanya, el 30% dels medicaments que arriben als domicilis no arriben a utilitzar-se i acaben sent residus.

Davant aquesta situació, Farmamundi hem posat en marxa una campanya de sensibilització a la ciutadania sobre com rebutjar medicaments i material sanitari de  les llars, i remarca la importància d’utilitzar el SIGRE com a única via per a rebutjar els medicaments que per diferents raons no fem servir.

Els guants i mascaretes d’un sol, un dels efectes col·laterals més devastadors de la Covid-19 pels seus danys ambientals

La situació de pandèmia deguda al Covid-19 ha comportat un increment en la producció i consum de material plàstic d’un sol ús (mascaretess, guants, EPI, tovalloletes…) tant en l’àmbit hospitalari com en el domèstic, en un moment on el debat sobre l’ús abusiu i la mala gestió del plàstic estava sobre la taula. Sent la contaminació per plàstics un dels principals problemes ambientals globals, molts d’aquests materials no s’han gestionat adequadament (contenidor gris) i han acabat a terra, amb els conseqüents efectes ambientals negatius.

Segons dades de l’informe, la generació de residus urbans va disminuir a Catalunya en un 16,5% en i en un 25% en el AMB (dades de març de 2020). No obstant això, el mateix mes de març es va incrementar la generació de residus generats en centres de salut en un 350%. Aquests residus es gestionen a través de canals diferents dels domiciliaris, però temporalment es va autoritzar la seva eliminació a través de les incineradores de Sant Adrià i Mataró, destinades a residus domèstics. Un dels potencials impactes ambientals d’aquesta situació és l’increment en la proporció de plàstic cremat en aquestes incineradores que es troben en zones urbanes, que, en condicions inadequades, provoca compostos cancerígens com a dioxines i furans.

Segons Cecilia Garcia, coordinadora de Farmamundi a Catalunya, “el món científic ja ha qualificat els guants i mascaretes d’un sol ús com un dels efectes col·laterals més devastadors del COVID-19 pels seus danys ambientals quan van a parar al medi natural”, afegint que “les fonts oficials aconsellen en la desescalada minimitzar el consum d’elements d’un sol ús, si hi ha alternatives disponibles en elements reutilitzables que assegurin les condicions d’higiene i salut. Per exemple, prioritzar la utilització de mascaretes reutilitzables i limitar l’ús de guants d’un sol ús a favor de l’aplicació de solucions hidroalcohòliques o gels desinfectants”.

Més informació:

Descarregues de linforme: http://www.dretalasalut.org/donapositiu/